O taborništvu

Vzgojni program rodu

Z vzgojnim programom želimo svoje članice in člane vzgojiti in izobraziti v dobre tabornike in tabornice. Zato je program zelo raznolik in se dotika bolj ali manj v naslednje sklope zbrana področja:

Življenje v naravi
Tabornik se mora v naravi dobro počutiti, zato se mora dobro orientirati, znati skuhati obrok na ognju, poznati kako priti do vode, divje hrane, si postaviti bivališče iz priročnih materialov ter biti nadvse iznajdljiv pri reševanju težav…

Golaž sredi noči, Tabor Draga 2000
Vod na sestanku - Tabor Bloke 2003

Okoljska vzgoja
Svet čaka izumiranje živalskih in rastlinskih vrst, sprememba ozračja… Tabornik in vsak človek je del celovite narave in vsako tudi malo dejanje ima kakšne posledice, zato pravi tabornik pazi na svoja dejanja in čuva naravo.

Domovinska vzgoja
Tabornik je tudi odgovorno vključen v družbo in pripravljen sodelovati pri njenem razvoju. Hkrati pa je človeku, ki se znajde v stiski, ali ko nas zadene kakšna nesreča in se znajdemo v neobičajnih razmerah, usposobljen priskočiti na pomoč z opremo ter znanji, ki koristijo kadar ne moremo uporabljati sodobnih pridobitev.
Črnuče, Ljubljana, Slovenija mnogim našim tabornikom predstavljajo domovino, ki jo spoznavamo skozi izlete, sprehode in raziskovanja…

Osebnostna vzgoja
Z delom, ki temelji na taborniških vrednotah zapisanih v prisegi in zakonih se krepijo vrednote strpnosti, solidarnosti ter prijateljstva in poštenosti. Spodbuja se ustvarjalnost in iznajdljivost ter soodločanje v skupini.

Zdravstvena vzgoja
Znanje prve pomoči zmeraj prav pride in tudi na naših srečanjih se naučimo oskrbeti manjše poškodbe, ki bi nastale na izletih, ter povijati rane in celo prenašati ranjence.

Vaja prve pomoči - Tabor Bloke 2003 Tabor Lahinja 2001, Beg pred vročino v kanuju

Športna vzgoja
Skrb za telo in kondicijo je ena od glavnih komponent taborniških načel. Poleg redne telovadbe je še veliko športnih iger, ki se jih izvaja na taborjenjih; od klasične odbojke do na novo izmišljenih iger.

Kulturno-umetniška vzgoja
Da je narava vir navdiha za umetnost vedo povedati predvsem mlajši, ki z ročnimi spretnostmi in raznimi materiali krajšajo deževne urice, starejši pa ob večernih ognjih pripravljajo nastope, medtem ko v noč odmeva pesem.

Večer ob ognju - Tabor Bloke 2003 Barvanje totema, tabor Draga 2000

Temeljna načela

zvestoba svoji domovini ob uveljavljanju in širjenju razumevanja, sodelovanja in miru na lokalni, državni in mednarodni ravni

sodelovanje in vključenost v razvoj družbe ob priznavanju in spoštovanju dostojanstva sočloveka in celovitosti sveta narave

privrženost duhovnim načelom, spoštovanje verovanj, ki jih izražajo, in sprejemanje obvez, ki iz tega izhajajo

odgovornost za svoj razvoj


Taborniška prisega

Pri svoji časti obljubljam,
da bom zvest domovini,
da bom sprejel Duhovno resničnost,
jo razvijal
in živel v skladu s taborniškimi zakoni.


Taborniški zakoni
 1. TABORNIK JE ZANESLJIV.
  Z dejanji si pridobi zaupanje. Na njegovo čast se je mogoče zanesti.

 2. TABORNIK JE ZVEST.
  Zvest je svojim tovarišem, vodniku, staršem in domovini.

 3. TABORNIK JE PRIJAZEN.
  Je prijazen z vsemi in prijatelj vsem tabornikom. Je prijatelj živali, ljubi naravo, jo spoznava in varuje.

 4. TABORNIK JE PRIPRAVLJEN POMAGATI.
  Je usposobljen in pripravljen pomagati človeku v nesreči in pomagati doma.

 5. TABORNIK JE DISCIPLINIRAN.
  Posluša svoje starše, vodnika in je zavestno discipliniran.

 6. TABORNIK JE VEDER.
  Je vesel, nasmejan in tudi težave premaguje z dobro voljo.

 7. TABORNIK JE POGUMEN.
  Pripravljen se je soočiti z nevarnostjo, govoriti resnico in se boriti zanjo.

 8. TABORNIK JE PLEMENIT.
  Je plemenit do vseh, zlasti do otrok, starih in bolnih ter pomoči potrebnih ljudi.

 9. TABORNIK JE SPOŠTLJIV.
  Spoštuje starše in izkušenejše, različne navade, verovanja in prepričanja.

 10. TABORNIK JE VEDOŽELJEN.
  Se uči in pridobiva nova znanja. Je prizadeven v šoli.

 11. TABORNIK JE VARČEN.
  Varčuje, skrbi za svojo in skupno opremo in ne uničuje tuje lastnine.

 12. TABORNIK ŽIVI ZDRAVO.
  Utrjuje svoje telo, se odreka slabim in škodljivim navadam, zlasti alkoholu, kajenju in mamilom.